ETICS

Metoda ocieplania ścian, która od kilku lat nazywana jest skrótem angielskiej nazwy: Extemal Thermal Insulation Composite System. Dawniej ta technologia znana była jako lekka mokra (w odróżnieniu od metody lekkiej suchej). To kompletny system ociepleń, składający się z materiału termoizolacyjnego, zaprawy klejowej (w większości systemów materiał termoizolacyjny mocuje się też mechanicznie, na kołki), zaprawy zbrojącej (zatapia się w niej siatkę), siatki zbrojeniowej i tynku cienkowarstwowego. W skład systemu wchodzą również _ kołki mocujące i listwy montażowe do stosowania w określonych » miejscach elewacji, czasem też preparaty do gruntowania i farby, i Materiały użyte do ocieplenia powinny pochodzić z jednego systemu – ich mieszanie jest niedopuszczalne.

Farby do elewacji

Zwane też fasadowymi. Nadają kolor elewacjom (po otynkowaniu białym lub szarym), ale powinny też chronić je przed działaniem czynników atmosferycznych. Wymaga się więc od nich odporności na wysoką i niską temperaturę (oraz jej zmiany), zmienną wilgotność, opady, promieniowanie UV i zanieczyszczenia powietrza. Nie wszystkie farby elewacyjne nadają się na każdą ścianę – poszczególne ich rodzaje chronią w inny sposób.

Farby elewacyjne mogą być NIEORGANICZNE (inaczej mineralne – wapienne oraz silikatowe) i ORGANICZNE (akrylowe i silikonowe). Oprócz nich są farby EGALIZACYJNE, produkowane zazwyczaj na bazie emulsji żywicy silikonowej lub akrylowej. Ich zadaniem jest wyrównanie różnic w odcieniach poszczególnych fragmentów elewacji. Stosowane są najczęściej do malowania dekoracyjnych tynków mineralnych barwionych w masie w celu wyrównania ich kolorystyki i hydrofobizacji powierzchni. Stosuje się je również wtedy, gdy na powierzchni tynku pojawiły się wykwity lub przebarwienia, na przykład z powodu tynkowania w niewłaściwych warunkach. Farby egalizacyjne nie tylko ujednolicają barwę tynku, lecz także w pewnym stopniu maskują mikropęknięcia na tynku.

Gruntowanie

Zadaniem gruntowania jest wyrównanie chłonności, zwiększenie przyczepności kolejnych warstw oraz zmniejszenie zużycia farb i tynków w porównaniu z podłożem niegruntowanym. Preparaty gruntujące (grunty) muszą być dostosowane do rodzaju podłoża i układu kolejnych warstw wykończenia. Czasem inny preparat należy zastosować na ścianę przed tynkowaniem, inny na warstwę tynku przed malowaniem; barwione grunty przygotowują też podłoże kolorystycznie do odcienia tynku cienkowarstwowego . Starannego gruntowania wymaga przed malowaniem każda nowa elewacja.

Komentarze
Load More Related Articles
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Budowa

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Nie taki kwas straszny jak go malują!

Wielu osobom wydaje się, że kwasy to coś groźnego, co może zrobić człowiekowi krzywdę. Naj…