Nasz kraj przeżywa obecnie prawdziwy rozkwit gospodarczy. Jest to w dużej mierze spowodowane powstawaniem licznych firm na terenie naszego kraju. Nie powinno nikogo więc dziwić, że ubezpieczenie d&o zyskują na coraz większej popularności.

 Czym są ubezpieczenia D&O?

Są one popularne głównie wśród zarządów spółek, i ograniczają się do pokrycia ewentualnych strat przedsiębiorstwa wynikających ze złego zarządzania. Tyczy się to zarówno błędnych decyzji jak i zaniechanie wykonania swoich obowiązków. Obezpieczenie może obejmować swoim zasięgiem naruszenie prawa przez jednego lub wielu członków zarządu, jak i działanie niezgodne ze statutem spółki jaką zarząd reprezentuje.

 Do przykładowych sytuacji które pokrywa ubezpieczenie zaliczyć możemy:

  • Błędne decyzje dotyczące kierunku rozwoju firmy
  • Przekroczenie uprawnień
  • Składanie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd oświadczeń
  • Zarzuty działania na szkodę spółki

Ubezpieczenie swoim zasięgiem obejmuje również roszczenia wysuwane zarządowi poprzez osoby trzecie czy spółkę. Zaliczyć do nich możemy kontrahentów, udziałowców i akcjonariuszy (W przypadku spółki S.A.). Ubezpieczenie pokrywa wszelkie koszty obrony prawnej, włączając w to wszelkie koszty procesowe czy ewentualne odsetki.

 

Zobacz: https://broker.andiw.pl/ubezpieczenie-oc-zarzadu-d-and-o-directors-and-officers/

Różne warianty ubezpieczenia

 Ubezpieczenie D&O może być odpowiednio rozszerzone, w zależności od potrzeb klienta. Może ono obejmować nie tylko członków zarządu spółki, ale także radę nadzorczą czy prokurentów reprezentujących spółkę. Ponadto istnieją warianty ubezpieczenia pokrywające koszty w wyniku wydatków na kaucję, poniesionych kosztów związanych z odzyskaniem dobrego imienia, czy koszty wszelkich porad prawnych wynikających z postępowań sądowych.

 Ze względu na zasoby finansowe jakimi obracają zarządy spółek, tego typu ubezpieczenia powinny być przez ich członków traktowane priorytetowo. Finansowanie ewentualnych kosztów związanych z błędnym zarządzaniem, może mieć wpływ na jakość całego przyszłego życia. Warto więc zadbać o ubezpieczenie, bo być może w pewnym momencie życia uchroni nas ono od bardzo dotkliwych konsekwencji.

Komentarze
Load More Related Articles
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Biznes

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Fotografia ślubna – jedyna w swoim rodzaju

Ślub to jeden z najważniejszych momentów w naszym życiu. Przygotowania do niego zajmują wi…