Nasz kraj przeżywa obecnie prawdziwy rozkwit gospodarczy. Jest to w dużej mierze spowodowane powstawaniem licznych firm na terenie naszego kraju. Nie powinno nikogo więc dziwić, że ubezpieczenie d&o zyskują na coraz większej popularności.

 Czym są ubezpieczenia D&O?

Są one popularne głównie wśród zarządów spółek, i ograniczają się do pokrycia ewentualnych strat przedsiębiorstwa wynikających ze złego zarządzania. Tyczy się to zarówno błędnych decyzji jak i zaniechanie wykonania swoich obowiązków. Obezpieczenie może obejmować swoim zasięgiem naruszenie prawa przez jednego lub wielu członków zarządu, jak i działanie niezgodne ze statutem spółki jaką zarząd reprezentuje.

 Do przykładowych sytuacji które pokrywa ubezpieczenie zaliczyć możemy:

  • Błędne decyzje dotyczące kierunku rozwoju firmy
  • Przekroczenie uprawnień
  • Składanie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd oświadczeń
  • Zarzuty działania na szkodę spółki

Ubezpieczenie swoim zasięgiem obejmuje również roszczenia wysuwane zarządowi poprzez osoby trzecie czy spółkę. Zaliczyć do nich możemy kontrahentów, udziałowców i akcjonariuszy (W przypadku spółki S.A.). Ubezpieczenie pokrywa wszelkie koszty obrony prawnej, włączając w to wszelkie koszty procesowe czy ewentualne odsetki.

Różne warianty ubezpieczenia

 Ubezpieczenie D&O może być odpowiednio rozszerzone, w zależności od potrzeb klienta. Może ono obejmować nie tylko członków zarządu spółki, ale także radę nadzorczą czy prokurentów reprezentujących spółkę. Ponadto istnieją warianty ubezpieczenia pokrywające koszty w wyniku wydatków na kaucję, poniesionych kosztów związanych z odzyskaniem dobrego imienia, czy koszty wszelkich porad prawnych wynikających z postępowań sądowych.

 Ze względu na zasoby finansowe jakimi obracają zarządy spółek, tego typu ubezpieczenia powinny być przez ich członków traktowane priorytetowo. Finansowanie ewentualnych kosztów związanych z błędnym zarządzaniem, może mieć wpływ na jakość całego przyszłego życia. Warto więc zadbać o ubezpieczenie, bo być może w pewnym momencie życia uchroni nas ono od bardzo dotkliwych konsekwencji.

Komentarze
Load More Related Articles
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Biznes

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Ile bierze hydraulik od punktu?

Wynajmując hydraulika można liczyć się z tym, że trzeba będzie wyłożyć na taką usługę całk…