Dom Aktualności Problem korozji w budownictwie

Problem korozji w budownictwie

3 min odczyt
0
0
805

Problemy z korozją są niezbędne dla wielu gałęzi przemysłu. W związku z tym, obecnie dużą wagę przywiązuje się do badań nad nowymi nietoksycznymi i przyjaznymi dla środowiska inhibitorami korozji. Głównym celem takich dochodzeń jest minimalizacja lub zahamowanie procesu korozji.

Procesy korozji są wynikiem działania reakcji redoks (redukcja-utlenianie) na powierzchniach metalowych. Można go przeanalizować na dwie główne połowy reakcji elektrochemicznych. Na proces utleniania zachodzi na anodzie i jest związany z rozpuszczaniem metalu i jego utratą jonów dodatnich. Wolne elektrony powstające w tych procesach są absorbowane przez proces redukcji jonów wodoru zachodzący na katodzie.

Reklama: Nowe mieszkania na sprzedaż Bydgoszcz

Korozja to proces stanowią jeden z najpoważniejszych problemów dla branży budowlanej, przysparzający dużo problemów zarówno w domach jak i budynkach wielorodzinnych. To jest szczególnie widoczne w przypadku wystawionych elementów metalowych, gdzie korozja na powierzchniach powoduje wycieki oszpecające elewację.

Problem korozji najsilniej ujawnia się w przypadku rurociągów.  Tutaj najbardziej skuteczną metodą ochrony może być stosować inhibitory korozji, szczególnie w systemach zamkniętych pętli. Biorąc pod uwagę mechanizm ochronny, inhibitory korozji mogą być klasyfikowane na anodowe, katodowe i mieszane. Inhibitory anodowe zmniejszają korozję szybkość przez hamowanie rozpuszczania stali. Katodowe inhibitory korozji zmniejszają korozję proces poprzez zmniejszenie potencjału korozyjnego, podczas gdy mieszane inhibitory korozji działają jednocześnie anodowe i katodowe reakcje korozyjne.

Wśród związków nieorganicznych grupa anodowe inhibitory korozji obejmują np. azotan wapnia, azotan sodu, benzoesan sodu, podczas gdy w grupie katodowych inhibitorów korozji znajdują się fosforany, krzemian i polifosforany.

Komentarze
Load More Related Articles
Załaduj więcej sitab
Załaduj więcej Aktualności

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Jakie są najgorsze marki motocykli?

Reklama: Rybnik sklep motocyklowy JAKIE SĄ NAJGORSZE MARKI MOTOCYKLI? Przyjrzeliśmy się na…