Niektóre podmioty mają obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Są to nie tylko spółki kapitałowe i komandytowe, ale również komandytowo-akcyjne oraz przedsiębiorcy, którzy osiągnęli w danym roku przychody w wysokości powyżej 1.2 mln euro. Pozostałe przedsiębiorstwa oraz inne podmioty mogą zdecydować o zastosowaniu danej formy rozliczeń.

Pełna księgowość

Pełna księgowość, czyli konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych, ma zarówno zalety, jak i wady. Bezsprzeczną zaletę stanowi fakt, że każdy koszt poniesiony przez przedsiębiorstwo jest nie tylko w pełni sprawdzalny, ale również możliwy do zidentyfikowania wraz ze wszystkimi szczegółami. Księgi rachunkowe wymagają od prowadzącego ogromnej szczegółowości. Jest to dość skomplikowane, ale bardzo wygodne w przypadku konieczności analizowania poszczególnych wydatków firmy. Większość przedsiębiorców wybierających pełną księgowość nawiązuje współpracę z firmą zewnętrzną specjalizującą się w takich rozliczeniach. Doskonałym przykładem jak znaleźć taką pomoc jest wyszukanie podmiotu w Internecie poprzez wskazanie np. księgi rachunkowe Łódź. Pamiętajmy również, że prowadzenie pełnej księgowości wymaga ścisłego stosowania się do wymogów ustawy o rachunkowości.

Księgowość uproszczona

Prowadzenie księgowości w formie uproszczonej wymaga mniej zaangażowania niż prowadzenie jej pełnej wersji. Zlecając prowadzenie tego typu księgowości profesjonalnej firmie zewnętrznej będzie mniej kosztowne, ale również bardziej szczegółowa analiza poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów nie będzie możliwa, co może być jej negatywną stroną w przypadku np. konieczności przeanalizowania kosztów z uwagi na poniesione przez firmę straty. Reasumując, księgowość uproszczona służy celom stricte podatkowym, nie daje bowiem możliwości przeanalizowania kondycji finansowej firmy.

Komentarze
Load More Related Articles
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Biznes

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Lampy oświetleniowe – podstawa bezpiecznego i stylowego ogrodu

Lampy oświetleniowe to jeden z najważniejszych elementów naszych ogrodów. Pozwalają one na…